Foto: Liv-Unni Tveitane

Blir varamedlem i klagenemd

Advokat Johan F. Gjesdahl er oppnevnt som varamedlem i Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak fattet av Statens Pensjonskasse etter forskrift 22. desember 2009, nr. 1768 Om særskilt kompensasjonsordning og forskrift 2. desember 2004, nr. 1563 Om billighetserstatning.