Foto: Liv-Unni Tveitane

Åsmund Mjåland har fått advokatbevilling!

Åsmund Mjåland (26) har prosedert i overkant av 10 saker i løpet av tiden som advokatfullmektig hos oss.

Vi gratulerer Åsmund med advokatbevilling! 

Han har fått mulighet til å jobbe bredt i tiden som advokatfullmektig hos oss. Vi har tro på at det er god læring i å ha en bred portefølje i tiden som advokatfullmektig.

Som advokatfullmektig har Åsmund bistått i mellom 10 og 20 saker for domstolene. Han har prosedert i tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Han har også bistått i flere rettsmeklinger, både i tingretten og lagmannsretten. Han har prosedert både sivile saker og straffesaker for våre klienter. Han har også bistått klienter i saksforberedende rettsmøter etter barnelova.

Det er gledelig at Åsmund har fått en solid prosedyreerfaring i tiden som advokatfullmektig. Han leverer også gode resultater for vårt firma, og får gode tilbakemeldinger fra våre klienter.

Vi er glad for å ha Åsmund med på laget.

Åsmund har master i rettsvitenskap fra UiB (2020). Han har også studert juss ved Yeditepe Üniversitesi i Istanbul. Han har spesialisering i plan- og bygningsrett og utlendingsrett.

Kontaktinformasjon og mer om Åsmund finner du her.