Foto: FVN/Janne Birgitte Prestvold

Alethia får medhold

Alethia Elliot har fått medhold fra Sivilombudsmannen i krav om dekning av sakskostnader.

I ny uttalelse fra Sivilombudsmannen gis Alethia Elliott, representert ved advokat Anne Sundøy, medhold i at hun har krav på å få dekket sine nødvendige sakskostnader etter at vedtak om kommunalt tilbud til henne ble omgjort av kommunen. I sin uttalelse peker Sivilombudsmannen på at Statsforvalterens avslag på sakskostnader bygger på en uriktig lovforståelse av forvaltningsloven § 36.

Etter å ha vunnet frem med sitt krav om å få et kommunalt tilbud på Signo Vivo i Sandefjord blant andre døve med tilleggsfunksjonsnedsettelser, avslo Søgne kommune krav om dekning av sakskostnader i medhold av forvaltningslovens § 36. Statsforvalteren stadfestet kommunens avslag, men må nå foreta en ny vurdering av saksomkostningskravet etter at Alethia Elliott ved advokat Anne Sundøy er gitt medhold i sin klage til Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannens uttalelse deles uten anonymisering etter ønske fra familien Elliott.