Advokatbistand til Norges Cykleforbund (NCF)

Advokat Kai Knudsen har bistått Norges Cykleforbund (NCF) med utarbeidelse av merknader til salærkrav til bostyrer i konkursboet Bergen 2017 AS.

Foto: Liv-Unni Tveitane

Bergen 2017 AS var arrangør for VM i landeveissykling 2017. Selskapet gikk senere konkurs. Advokat Kai Knudsen har bistått Norges Cykleforbund (NCF) med utforming av merknader til salærkrav til bostyrer i konkursboet Bergen 2017 AS.

NCF eide aksjer i selskapet før konkursen, og er et av selskapets største kreditorer. Boet har blitt kritisert for høy pengebruk. NCF mener bostyrets og borevisor salærkrav overstiger det som har vært nødvendig for en forsvarlig bobehandling. I merknader til Hordaland tingrett anmoder NCF at salærkravet avkortes betydelig. NCF har også innvendinger til at bostyrets innberetninger ikke gir en god nok informasjon og dokumentasjon om bobehandlingen.

Til nå har 72 % av boets samlede aktive gått til salærer. Samlede salærer til bostyrer, borevisor og eksterne advokater utgjør kr 11,9 mill eks mva. Dette uten at selskapets kreditorer har fått tilstrekkelig dokumentasjon på medgått tid.

NCF ber om at det kuttes i bostyrer sitt salærkrav. I brevet som ble sendt til Hordaland tingrett, gir NCF uttrykk for: «NCF mener bostyrers og borevisors salærkrav langt overstiger det som har vært nødvendig for å gjennomføre en forsvarlig bobehandling og vil av den grunn anmode tingretten om å avkorte salæret vesentlig, slik at dividenden til kreditorene kan økes». Saken er også omtalt av Bergensavisen.

Advokat Kai Knudsen har bistått NCF med innsigelsene på bobehandlingen av konkursboet.