Aktuelt

Medlem av Norges Fotballforbunds voldgiftsnemnd

Advokat Nils Anders Grønås er oppnevnt som medlem av Norges Fotballforbunds voldgiftsnemnd for perioden 2023-2026.

Rekonstruksjonsloven - Norges svar på amerikanske chapter 11

Rekonstruksjonsloven kan være et effektivt instrument for å rydde opp i virksomhetens gjeldsproblemer.

Solcelleanlegg og vindparker

Det er stort behov for økt produksjon av strøm i årene fremover, og vi ser stadig nye planer om etablering anlegg for produksjon av ...

Helge Wigemyr blir seniorrådgiver

Helge Wigemyr er fra 1. januar 2023 seniorrådgiver hos oss. Det betyr at han fra samme dato ikke lenger driver advokatvirksomhet.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Vår julegave i år går til Gatejuristen Kristiansand, Frelsesarmeen og Blå Kors

Åsmund Mjåland har fått advokatbevilling!

Åsmund Mjåland (26) har prosedert i overkant av 10 saker i løpet av tiden som advokatfullmektig hos oss.

Senioradvokat Rune Alsted Amundsen

Fra 1. desember 2022 er adv. Rune Alsted Amundsen blitt senioradvokat i vårt firma. Vi gratulerer!🎉🙂

Vi er i vekst, og har plass til flere dyktige advokater på laget.

Advokatfirma Wigemyr er Sørlandets største advokatkontor. Vi er i vekst, og har plass til flere dyktige advokater på laget.

Trainee

Erik Nuland Marcussen er trainee hos Wigemyr.

Største advokatfirmaet på Sørlandet

Advokatbladet gjengir oversikten i Kapital Jus over de største advokatfirmaene i landet. 

Medlem i Vennesla Næringsforening

Husleie og strømpriser

Prisen for strøm har økt betydelig det siste året med store ekstrakostnader for landets husholdninger. Ekspertenes spådommer tilsier at strømprisene vil kunne...

Bostyrers salær nedsatt

Bostyrers salær nedsatt med 45 %. Advokat Kai Knudsen har bistått Norges Cykleforbund (NCF) med utarbeidelse av merknader til salærkrav til bostyrer i konkursboet...

Ikke hjemmel for å pålegge en part personundersøkelse hos privat sakkyndig

Protector Forsikring ønsket at en privat part skulle pålegges personundersøkelse hos privat sakkyndig. Agder lagmannsrett fant at det ikke forelå hjemmel for slik...

Bruk av fellesarealer i sameier

Kan man kreve å benytte fellesarealer alene?

Advokatbistand til Norges Cykleforbund (NCF)

Advokat Kai Knudsen har bistått Norges Cykleforbund (NCF) med utarbeidelse av merknader til salærkrav til bostyrer i konkursboet Bergen 2017 AS.

Dette er de nye reglene for hjemmekontor

Regjeringen så nylig behov for å fastsette endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (hjemmekontorforskriften). Regelendringen trer i kraft 1. juli 2022.

Forsikring som dekker advokatkostnader

Trenger du advokat, men er bekymret for kostnader?

Wigemyr dro fra Tofte

I 2020 passerte Advokatfirma Wigemyr rivalen Advokatfirma Tofte i inntekter for første gang. I 2021 dro Wigemyr ytterligere fra.

Nekter Agder Energi å bruke veier

En rekke grunneiere nekter Agder Energi å bruke deres private veier. De mener selskapet oppfører seg arrogant.

Ulovlige leiligheter

For den som har litt ekstra plass i boligen kan det være god butikk å leie ut kjelleren eller loftet.

Vanessa Martinsen er ny advokat i Wigemyr

Vi er glade for å få enda en dyktig advokat med på laget.

Boligspekulasjon og hyblifisering

De senere årene har det vært økt oppmerksomhet rundt såkalt «hyblifisering» hvor boliger eller leiligheter tilrettelegges for bruk av flere personer ved inndeling...

Kritikk av pasientskadeordningen

Pasientskadeerstatningsordningen er under kritikk, og adv. Inger Johansen ved vårt kontor er en av flere advokater som er kritiske til ordningen.

Kjøpe eller selge bolig? Disse reglene endres fra 1. januar 2022

1. januar endres avhendingsloven. Loven regulerer salg av brukte boliger og eiendom. Hva betyr endringene for deg som skal kjøpe eller selge bolig etter nytt...

Trygghet gjennom fremtidsfullmakt

Gjennom en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvordan dine interesser skal ivaretas når du ikke lenger er i stand til å ivareta dem selv. Hos Wigemyr...

Måtte kjempe for å få tilbake leilighet: - Omsider punktum i en langvarig sak

Da kvinnen (65) kom på sykehjem, ga Fylkesmannen leiligheten hennes bort. Hun måtte gå til retten for å få tilbake eierskapet til sitt eget hjem. Nå...

Hus på fremmed grunn

Advokat Anne Sundøy holdt foredraget «Hus på fremmed grunn» under Bondelagets årlige samarbeidsadvokatsamling i Trondheim den 23. – 24. september.

Har du vært utsatt for ulykke eller sykdom?

Da kan du ha krav på erstatning. Sammen har vi 50 års erfaring fra arbeid med erstatningssaker og trygd, og vi er ledende på disse omr...

Leieregulering ved boligutleie

Når utleier og leietaker har avtalt husleie så ligger leien i utgangspunktet fast, men husleieloven åpner for to unntak – indeksregulering og regulering til gjengs...

Kommunen dekker saksutgiftene til Alethia

Kristiansand kommune dekker i sin helhet advokatutgiftene familien Elliott har hatt i den fire år lange kampen for å gi datteren Alethia et forsvarlig botilbud.

Blir varamedlem i klagenemd

Advokat Johan F. Gjesdahl er oppnevnt som varamedlem i Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i...

Ny arvelov trådte i kraft 1. januar 2021

Den nye arveloven ble vedtatt av Stortinget i mai 2019 og erstatter den gamle loven fra 1972. Med denne endringen er reglene om arv og skifte nå...